Make your own free website on Tripod.com

 

Tablo-2 : Türkiye'nin başlıca kuşları

KUŞ TÜRÜ YAŞAMA ORTAMI DURUMU

Küçük Batağan

Akarsu ve göllerde su bitkilerinin arasında

Avı yasak

Yelkovan Marmara denizi ve boğazlarda Avı yasak
Tepeli Karabatak Bütün denizlerimizin kıyılarında Avı yasak
Çeltikçi Kenarı ağaçlı ve sazlıklı sulak alanlarda Avı yasak
Küçük Akbalıkçıl Kenarı ağaçlı ve sazlıklı sulak alanlarda Avı yasak
Külrengi Balıkçıl Deniz, göl ve bataklık kıyılarında Avı yasak
Leylek Yerleşme yerlerinde ağaç, baca, direk tepesinde Avı yasak
Turna Orta Anadolu'da ürer,sulak ve tarlalık yerlerde Avı yasak
Toy Açık arazi ve tarlalarda yıl boyu görülür Avı yasak
Mezgeldek Trakya ve Batı Anadolu'da açık alanlarda Avı yasak
Flamingo Anadolu'nun tuzlu göllerinde Avı yasak
Boz Kaz Göl ve bataklıklarda tarla çayırlarında Avı kısıtlı
Yeşilbaş Sazlık,bataklık,göl gibi sulak yerlerde Avı kısıtlı
Boz Dalağan Akarsu,göl,bataklık gibi sulak yerlerde Avı kısıtlı
Sakarmeke Anadolu'nun her türlü sulak alanında Avı kısıtlı
Su Tavuğu Anadolu'nun her türlü sulak alanında Avı kısıtlı
Uzunbacak Yurdun her yerindeki sulak alanlarda yazın görülür Avı yasak
Kılıçgaga Tuzlu sulak alanların  kenarlarında Avı yasak
Kızkuşu Bataklı,çayır gibi açık arazide Avı kısıtlı
Dövüşken Kuş Göç zamanı sulak sahalarınkenarlarında Avı kısıtlı
  Büyük Martı Yurdun bütün kıyıları ve yakın kayalıklarda Avı kısıtlı
Ada Martısı Yurdun bütün kıyılar ve yakın kayalıklarda Avlanması yasak
Karabaş Martı Deniz,göl,bataklıklarda (her bölgede) Avı kısıtlı
Gülen Sumru Deniz,göl,bataklıklarda (her bölgede) Avlanması yasak
Sumru Deniz ve göllerimizde Avlanması yasak
Bıyıklı Sumru Tatlı veya tuzlu su göllerimizde Avlanması yasak
   Su çulluğu Kışları bataklık,sulak çayır ve benzeri yerlerde Avı kısıtlı
Çulluk Kışın nemli ormanlarda tabanı çamur ağaçlıklarda Avı kısıtlı
Bağırtlak G.Doğu,Doğu ve İç Anadolu'da bozkırlarda Avı kısıtlı
Üveyik Orman,koru ve meyve bahçelerinde Avı kısıtlı
Tahtalı Ormanlık ağaçlık yerlerde Avı kısıtlı
Kaya güvercini   Dağlarda,kayalık yamaçlarda,kıyılarda   Avı kısıtlı
Kınalı Keklik Kayalık yada otluk açık arazilerde   Avı kısıtlı
Bıldırcın Trakya'da yıl boyu,Diğer bölgelerde göç zamanı Avı kısıtlı
  Guguk Yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakır Avlanması yasak
Alakarga Bütün yurtta yıl boyunca orman,koru gibi yerde Avlanması serbest
Kaya Kartalı Kayalık dağlarda (Hemen her bölgemizde) Avlanması yasak
Küçük Karta Ege'de göç zamanı,diğer yerlerde yazın Avlanması yasak
   Yılan Kartalı Yurdun her yerinde ormanlık,kayalık yerlerde Avlanması yasak
Balık Kartalı Üreme yeri Samsun civarı, diğer yerlerde göç zamanı Avlanması yasak
Kızıl Akbaba Kayalık dağlarda ve civar yerlerde Avlanması yasak
Mısır Akbabası Hemen her türlü arazide yaygın olarak Avlanması yasak
Kızıl Çaylak Sadece göç ettiğinde ormanlık yamaçlarda   Avlanması yasak
Kara Çaylak Yurdun tamamında göl,akarsu çevresindeki ağaçlık alanlarda bazen şehir civarında Avlanması yasak
Atmaca Ormanlarda ve benzeri ağaçlık alanlarda Avlanması yasak
Arı Şahini Ormanlarda ve benzeri ağaçlık alanlarda Avlanması yasak
Kerkenez Yurdumuzun her yerinde, her türlü arazide Avlanması yasak
Doğan Ormanlık ve kayalık açık arazilerde Avlanması yasak
Şahin Yurdumuzun her yerinde, her türlü arazide Avlanması yasak
Kızıl Şahin Yıl boyunca bozkır ve dağlarda Avlanması yasak
İshak Kuşu Seyrek ağaçlı yerlerde, park ve bahçelerde Avlanması yasak
Peçeli Baykuş Otluk açık arazide bina ve harabelerde Avlanması yasak
Puhu Ormanlarda ağaçlıklı kayalıklı dağlarda Avlanması yasak
Kukumav Ağaçlıklı yerlerde, yerleşma yerlerinde Avlanması yasak
Kuzgun Yurdun her yerindeki   dağ,bozkır,çöl,deniz kenarı Avı serbest
Leş Kargası Yurdun her yerinde,her  türlü açık arazide Avı serbest
Gökkuzgun Kış mevsimi dışında açıklık,  seyrek ağaçlıklı yerlerde Avlanması yasak
Yalı Çapkını Akarsu,göl ve denizlerin  kenarlarında Avlanması yasak
Dağ Ağaçkakanı Yurdumuzun her yerindeki ormanlarda Avlanması yasak
Saksağan Yurdumuzun her yerinde,her türlü arazide Avı serbest
  İbibik Yurdumuzun her yerindeki ağaçlık,çalılık arazilerde Avlanması yasak
Sarıasma Yurdumuzun ağaçlık-ormanlık arazilerinde Avlanması yasak
Ak Kuyruksallayan Yurdumuzun sulak alanlarında,tarlalarında Avlanması yasak
Dağ Kuyruksallayanı Deniz,göl ve akarsu kenarlarında Avlanması yasak
Benekli Sinekkapan Ağaçlık-ormanlık alanlarda,kırlarda Avlanması yasak
Alaca Sinekkapan Bahar göçlerinde bütün yurdun orman,koru,park,Bahçe ve kırlarında     Avlanması yasak
Kır Kırlangıcı Yurdun her yerinde daha çok yerleşme Yakınlarında Avlanması yasak
Ev Kırlangıcı Kışın güneye göç eder,yerleşme yakınlarında Avlanması yasak
Karasağan Yaşamının büyük kısmını uçarak geçirir Avlanması yasak
Arıkuşu Kışın güneye göç eder,açıklık yerlerde,kırlarda Avlanması yasak
Boğmaklı Toygar Kurak yerlerde,bozkırlarda,tarlalarda Avlanması yasak
Tepeli Toygar Ekili arazide,bozkırlarda,insana yakın yerlerde Avlanması yasak
Kuyrukkakan Açık arazide,tarlalarda,bozkırlarda Avlanması yasak
Karakulaklı K.kakan Yurdumuzun kurak,çalılık bölgelerinde Avlanması yasak
Karatavuk Yurdumuzun ormanlık-ağaçlık yerlerinde Avı kısıtlı
Sığırcık Yurdun hemen her yerinde,her türlü arazide Avlanması yasak
Dağ Kızılkuyruğu Kayalık yamaçlarda,dağ eteklerindeki köylerde Avlanması yasak
Kızılbaşlı Çekirgekuşu Zeytinliklerde,meyve bahçelerinde,çalılıklarda Avlanması yasak
Akgerdan Ötleğen Mayıs ayından itibaren bahçe ve fundalıklarda Avlanması yasak
  Karabaşlı Ötleğen Yaz göçmeni,ormanlık,ağaçlık,kırlık yerlerde Avlanması yasak
Söğüt Bülbülü Yurdumuzun ormanlık-ağaçlık-çalılık yerlerinde Avlanması yasak
Sürmeli Çalıkuşu Yurdumuzun özellikle göknar ormanlarında Avlanması yasak
Kamış Bülbülü Dere ve göl kenarlarındaki sık çalılıklarda Avlanması yasak
Saz Bülbülü Sulak alanların kenarlarındaki sazlıklarda Avlanması yasak
Kızılgerdan Bütün yurtta yıl boyunca orman,koru,park,bahçe Avlanması yasak
Taşkuşu Açıklık yerlerde,çayır ve tarlalarda Avlanması yasak
İspinoz Yurdun her yerindeki orman,koru,park,bahçe Avlanması yasak
Yaban Kanaryası   Bütün yurtta yıl boyunca orman,koru ve parklarda Avlanması yasak
Saka Seyrek ağaçlı,çalılık açık alanlarda,park,bahçede Avlanması yasak
Florya Seyrek ağaçlı,çalılık açık alanlarda,park,bahçede Avlanması yasak
  Serçe İnsanın olduğu her yerde,yerleşmelerde Avlanması yasak
Söğüt serçesi Dere kenarlarındaki çalılık,söğütlük yerlerde Avlanması yasak
Tarla Kirazkuşu Tarla,bahçe,bozkır,benzeri açık arazide Avlanması yasak
Karabaş Kirazkuşu Tarla,çalılık,zeytinlik,bahçelerde Avlanması yasak
Büyük Baştankara Yerleşmelere yakın ağaçlıklı yerlerde Avlanması yasak
Gök Baştankara   Orman,koru,park,bahçelerde Avlanması yasak
Bahçe Tırmaşıkkuşu Karadeniz,Marmara,Ege ve Akdeniz ormanları Avlanması yasak
Arap Bülbülü Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Avlanması yasak