Make your own free website on Tripod.com
HIZLI NÜFUS ARTIŞI :                                                                                                             bird_house_md_wht.gif (5523 bytes)

Nüfus artışı çevre sorunlarının ortaya çıkmasında etkili ve önemli faktörlerden biridir. Ülkeler arasındaki nüfus artış hızı farklı olsa bile, dünya nüfusunun hızla arttığı bir gerçektir. Nüfus artışına zamanında yeterli tedbir alamayan ülkelerde çok yönlü sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle eğitimle ilgili tedbirlerin yetersizliği, çevre sorunları bakımından oldukça ilginç sonuçlara sebep olmaktadır. 
Dünya nüfusunun hızla artışı karşısında doğa o kadar zorlanmakta, daha çok yiyeceğe, suya ve enerjiye gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca artan insan sayısı anında doğanın kendini yenileme gücü de o oranda azalmaktadır.
Bazı gözlemler bu gün 5.4 milyar kişi olan dünya nüfusunun doğal kaynakların hızla yok olması için yeterli olduğunu,2020 yılı için 8 milyar olarak tahmin edilen yeryüzü nüfusunun dengelenebilmesi için ise, ortalama her kadına isabet eden çocuk sayısının 1.7'ye indirilmesi gerektiğini önemle vurgulamaktadır.
Nüfus artışı önlenemediği takdirde 20. yy sonunda nüfusun 1 milyar artmış olacağı, yarıdan fazla gelişmekte olan ülkenin nüfusunun ise yiyecek ihtiyacını ithal suretiyle sağlayacağını, yer yüzü içme suyunun 1/4 nün kullanılamayacak hale geleceği, bir çok tropik ormanın ciddi şekilde tahrip edilerek yok olacağını veya büyük oranda azalacağını, binlerce bitki ve hayvan türünün ise ortadan kalkacağını gösteren karanlık bir tabloya sahibiz...
Buna ek olarak 35 yıl içerisinde dünya nüfusunun %50-100 oranında artacağı, gelişmekte olan ülkelerin %25 ni oluşturan Ortadoğu ve kuzey Afrika ( Türkiye hariç)ülkelerinde mevcut olan suyun nüfuslarına yetmeyeceği, ozon tabakasının incelmesi sonucu tahıl ve balık ürününün büyük oranda azalacağı, deri kanseri ile körlüğe yol açan göz hastalıklarının artacağı ve küresel ısınmanın deniz seviyesini yükselterek, sahil bölgelerinin sular altında kalacağı haberini veren bilim adamları nüfus artışının vakit geçirilmeden, özellikle özellikle gelişmekte olan ülkelerde kontrol altına alınmasının çok önemli olduğunda birleşmektedirler.

chicken_proud_mama_md_wht.gif