Make your own free website on Tripod.com

EKONOMİ

Çevre Sorunlarının Ekonomik Boyutları

- Çevre sorunları hem ülkeler arasında hem de ülke sınırları içinde makro ve mikro ölçekte ekonomik sonuçlar yaratmaktadır. Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğu düşünülürse çevreye ilişkin her türlü girişimin ekonomik yönlerine eğilmenin zorunluluğu artmaktadır. Bunun için ülkemizden ve dünyadan birçok örnekler verebiliriz.
- Birleşmiş Milletler su ve kanalizasyon 10. yıl nedeniyle hükümetimizin hazırlatmış olduğu bir raporda sağlıklı bir çevrenin yaratılması için Türkiye2de 81-91 yılları arasında 600 milyar dolarlık bir yatırım yapmak gerektiği hesaplanmıştır. Yalnız Ankara'nı kanalizasyon tesislerinin bitirilmesi 100 milyar dolarlık bir yatırım gerektirmektedir.
- İzmir Körfezi'nde 1 litre suda oksijen miktarının normalin çok altında 2.9 miligrama düştüğü, körfezi kurtarmak için 1995 yılına değin 40 milyar lira harcamak gerektiği belirtilmektedir.
- En verimli topraklara fabrika kurulmasına izin verilen ülkemizde, 5 milyar lira dolaylarında yatırım yapılarak kavuşturulan 25 bin hektar araziye (bunun 570'inin Ege ve Akdeniz'de olduğu bilinmektedir) tarım yerine sanayi ve konut alanları yerleşmiş durumdadır. Bu yerlerin ekilmemesi yüzünden yıllık kaybın 92 bin ton buğday değerinde olduğu, baka bir deyişle 1 milyar liraya yaklaştığı tahmin edilmektedir
- A.B.D.'de yapılan hesaplamalara göre, hava kirlenmesinden bitkilerin ve hayvanların zararı yılda 500 milyon doları bulmakta, hava kirlenmesinin yol açtığı zararları %60 oranında azaltmak içinse 40 milyar dolar gerekmektedir
- Sovyetler Birliği'nde hava kirliliğinin arttığı sağlık harcamalarının ve ve verimlilikteki düşmenin kişi başına 38 dolar olduğu hesaplanmıştır.
- Erozyonla her yıl denizlere taşınan Anadolu'nun değerli toprakları, Gök Ova'da halkın tepkisini çeken termik santral, İzmit ve Gemlik körfezlerinin sanayi atıkları ile dolması, Hindistan'ın Bhopal kentinde patlayan tarım ilacı fabrikasından binlerce kişinin ölümü çevreye verdiği zarar, kanser yapıcı ışınları süzen ozon tabakasının incelmesi, Atmosferdeki karbondioksit gazı artışının sonucu olan iklim değişikliği gibi çevre kirlenmesine yol açan olayların ekonomik sonuçlarının tam anlamı ile ölçülmesi ise oldukça zordur
         Örneklerde de görüldüğü gibi hızlı teknolojik gelişme ile birlikte her toplum refahı için uğraşırken, yerkürenin kaynaklarını gelecek kuşaklara pek az şey bırakacak şekilde hızla tüketmekte ve bunun sonucu olarak ta doğa ile toplum arasındaki denge giderek bozulmaktadır.